پاسخ به ادعای کذب:
مردم سرعین در حال آبادانی و ارایه خدمات به گردشگران و هموطنان عزیز می باشند و وقت نوشتن طومار عیله مشگین را ندارند.
 مسافرت فله ای موضع مرسوم در ایران
ولی آیا گردش با اعمال شاقه آیا در جهان مرسوم هست عموما در اعلام نظر حق با عموم نیست نظرات خواص نیز مهم تلقی می شود نظر به اینکه آیا نمی توان از ایجاد سیل گردشگران کاست آیا راه حلی برای این مسله نیست و نمی توان برای این مسیله چاره اندیشی کرد …
چشــمه لـر:چه تصویب بشود,چه تصویب نشود یعنی اقتدار ما و عزت ما در گرو مذاکرات نیست.چه تصویب بشود,چه تصویب نشود یعنی روز به روز اسرائیل نا امن تر و حزب الله قوی تر خواهد شد.
با دیدن لحظاتی از سریال انسان فکر میکند که باید در مقابل هر رفتاری که از جانب زن دیده می شود باید سر فرود آورد.
"بزرگترين خيانتها خيانت به جامعه است و شنيع ترين دغلبازيها ، دغلبازي با پيشوايان مسلمين است" . زيرا نتيجه آن، دغلبازي عليه مسلمين است.
عمده مشکلات سیستم مدیریتی ما افتادن در روز مرگیهای مدیریتی است که باید با الگوی صحیح و زمینه سازی و همچنین آموزش های کاربردی از ناحیه مسیولین ارشد سازمانی بهترین روش برای ارتقای سطح و توان مدیریتی است.
تاثیر مذاکرات هسته بر دوستان و دشمنان ایران
چشــمه لـر:غربی‌ها، می‌خواهند با تحمیل شرایط خود بر طرف ایرانی به همه این پیام را منتقل کنند که ایران به خاطر شرایط حاکم بر مذاکرات هسته‌ای و سازمان تحریم ها چاره‌ای ندارد و به مرحله بازنگری در تعریف دوستان و دشمنان و نگاه ایدئولوژیک خود دارد نزدیک می شود.
برای ساخت یک شهر با جلوه گردشگری نیاز به چند ویژگی مهم خواهیم داشت که از آن مورد ایجاد فضای گردشگری اعم از تاریخی و سیاحتی که یا از نوع سنت تبعیت کند و یا از نوع مدرن فرقی ندارد مهم تک بودن و جذاب بودن ان است .
افزایش پدیده ناهنجار جارچی گری جزو مسایلی شده که نیاز به کمک مردم و یک همت همگانی است .
سرعین تک باشد تک خواهد ماند
اگر سرعین تک باشد تک خواهد ماند و اگر از استان برایش رقیب تراشی کنند هم از حسن می ماند و هم از کچل حسن ،و این امر طبیعی است.

صفحه‌ها